מדינת ישראל חייבת לאסור את הפעולה של דתות אחרות בטריטוריה שלה

 

מדינת ישראל חייבת לאסור את הפעולה של דתות אחרות בטריטוריה שלה, כי נכתב בשמות כ"ב:י"ט שאלוהים ציווה שבן האדם שזובח לאלוהים אחרים חייב להוחרם, ונכתב בשמות כ"ג:כ"ד ו-ל"ד:י"ג ודברים ז':כ"ה-כ"ו ו-י"ב:ב'-ג' שאלוהים ציוה את ישראל להשמיד את כל האלילים ומקדשי אלילים שבארץ ישראל, ונכתב בבמדבר ט"ו:ט"ו-ט"ז כי אלוהים אמר כי תורתו היא אותה לאלה שנולדו יהודים ולגרים הגרים בארץ ישראל.

 

זה לא גזענות, כי כל בן אדם, מכל גזע או צבע, יכול להתייהד, וכל בן אדם שלא רוצה לפעול לפי החוק של מדינת ישראל, אשר הוא החוק של אלוהים (תורה שבכתב, חמשת הספרים הראשונים של התנ"ך) יכול לעבור לארץ אחרת.

 

לכן, מדינת ישראל חייבת לאסור את הפעולה של האיסלם בטריטוריה שלה וחייבת להשמיד כל המסגדים שבארץ ישראל, כי המוסלמים זובחים לאלוה אחר, האלוה של מוחמד, אשר הוא לא האלוה של ישראל, כי החוק של האלוה של מוחמד, שנכתב בקוראן, הוא שונה מהחוק של האלוה האמיתי, שנכתב בתנ"ך.

 

ומדינת ישראל חייבת להסביר למוסלמים שמוחמד היה נביא שקר, כי הוא דיבר דברים שמתנגשים עם הדברים שאלוהים אמר קודם דרך הנביאים שלו, שנכתבים בתנ"ך.

 

אז, כל מוסלמים שאוהבים את האלוה האמיתי, הבורא של העולם, יתייהדו.

 

על העניין הזה, ראה את הדפים האלו :

 

http://www.servosdejave.org.br/mahu_haislam.htm

 

http://www.servosdejave.org.br/haim_muhammad_hayah_navi_amiti.htm

 

ומדינת ישראל חייבת לאסור את הפעולה של הנצרות בטריטוריה שלה, וחייבת להשמיד את כל הכנסייות הנוצריות שבארץ ישראל, כי הנוצרים זובחים לאלוה אחר, כי הם אומרים שישו הנוצרי (ישוע הנצרי) הוא אלוהים, ולכן האלוה שלהם הוא אדם, אשר הוא יצור, ולכן האלוה שלהם הוא לא האלוה של ישראל, הבורא של העולם.

 

ומדינת ישראל חייבת להסביר לנוצרים שהתלמידים האמיתיים של ישו הנוצרי (ישוע הנצרי) הם היהודים האביוניים, אשר מאמינים שישו הנוצרי (ישוע הנצרי) הוא המשיח שיבוא, אבל לא מאמינים שהוא אלוהים, ולא מאמינים שהוא נולד מבתולה, ולא מאמינים בברית החדשה.

 

אז, כל הנוצרים שאוהבים את האלוה האמיתי, הבורא של העולם, יתייהדו, הופכים ליהודים אביוניים.

 

על העניין הזה, ראה את הדפים האלו :

 

http://www.servosdejave.org.br/hatalmidim_haamitiyim.htm

 

http://www.servosdejave.org.br/avot_haknessiyah.htm

 

http://www.servosdejave.org.br/haim_yeshua_elohim.htm

 

http://www.servosdejave.org.br/lidah_mibetulah.htm

 

יברככם יהוה.

 

ז'ואו פאולו פרנאנדס פונטס (שם עברי: יוחנן בן יוסף).

 

מתפרסם ב-27.5.2011.

 

מעודכן ב-29.12.2011.

 

דף בית

 

בעיברית

 

EN FRAN«AIS††††††††††† EN ESPA—OL†††††††† IN ENGLISH††††††††††††††† EM PORTUGU S

 

Site Meter