MAOMÉ FOI UM VERDADEIRO PROFETA?                                                                          WHAS MUHAMMAD A TRUE PROPHET?

 

האם מוחמד היה נביא אמיתי?

 

מוחמד לא היה נביא אמיתי, כי הוא אמר דברים שמתנגשים עם הדברים שאלוהים כבר דיבר קודם דרך נביאיו, שנכתבים בתנ"ך.

 

לדוגמא: אלוהים ציווה אותנו לקדש את היום השביעי של השבוע (שמות כ':ח'-י"א), ומוחמד ציווה לקדש את היום השישי של השבוע (קוראן, ס"ב:ט').

 

דוגמא אחרת: אלוהים ציווה אותנו לא לאכול את החיות הטמאות, אשר ביניהן החזיר, הגמל, השפן, הארנבת, בת-היענה, הדגים בלי קשקשים, החסילון, הסרטן, הלובסטר, הדיונון, התמנון, והצדפות (ויקרא י"א), ומוחמד אמר שהחיה היחידה שאנחנו חייבים לא לאכול היא החזיר (קוראן ה':ג' ו-ו':קמ"ה), ואמר גם שזה מותר לאכול את הגמל (קוראן כ"ב:ל"ו).

 

דוגמה אחרת: אלוהים אמר שאם איש אחד מגרש את אישתו והיא נבעלת על ידי איש אחר, והשיש האחר הזה מגרש אותה או מת, האיש הקודם לא יכול לבעול את האישה הזאת שוב (דברים כ"ד:א'-ג'), ומוחמד אמר שבמקרה הזה האדם הקודם יכול לבעל האישה הזאת שוב (קוראן ב':ר"ל).

 

דוגמה אחרת: אלוהים אמר שהמקום שהוא בחר לשים שם שמו לעולם הוא בית המקדש אשר שלמה המלך בנה בהר המוריה (הר הבית) בירושלים (מלכים א' ט':ג'), ומוחמד אמר שהמקום שאלוהים בחר לשים שמו הוא הכעבה, במכה, בערב הסעודית  (קוראן ב':קכ"ה ו ה':צ"ז).

 

הדברים האלה מראים שמוחמד לא היה נביא אמיתי.

 

רק יהוה הוא אלוהים, ונביאיו הם משה והנביאים האחרים מוזכרים בתנ"ך.

 

זאת האמת.

 

אנחנו חייבים לציית לכל המצוות אלוהים, אשר בתורתו (תורה), אשר בחמשת הספרים הראשונים של התנ"ך (בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים).

 

זאת הדת האמיתית היחידה, נוסדת על ידי אלוהים  .

 

יברככם יהוה.

 

ז'ואו פאולו פרנאנדס פונטס (שם עיברי: יוחנן בן יוסף).

 

מתפרסם ב-30.6.2008.

 

מעודכן ב-25.12.2011.

 

דף בית

 

בעיברית

 

EN FRANÇAIS            EN ESPAÑOL         IN ENGLISH                EM PORTUGUÊS

 

Site Meter