האם ישוע הנצרתי נולד מבתולה  ?

 

הנוצרים אומרים כי ישוע הנצרתי (ישו הנוצרי) נולד מבתולה, והיהודים אומרים כי ישוע הנצרתי (ישו הנוצרי) לא נולד מבתולה.

 

מי נכון? הנוצרים או היהודים?

 

כדי לדעת התשובה, אנחנו חיבים להיוועץ בכתבי הקודש, כי כתבי הקודש הם האוסף של הספרים אשר נכתבו ברוח אלוהים.

 

אבל לפני זה, אנחנו חייבים לגלות איזה כתבי הקודש האמיתיים, כי כתבי הקודש של הנוצרים מורכבים על-ידי ספרי הברית הישנה ועל-ידי ספרי הברית החדשה, וכתבי הקודש של היהודים מורכבים רק על-ידי ספרי הברית הישנה, כי היהודים אומרים כי ספרי הברית החדשה לא נכתבו ברוח אלוהים, ולכן לא יכולים להיות חלקים של כתבי הקודש.

 

אין ספק כי ספרי הברית הישנה (גם נקראת תנ"ך) נכתבו ברוח אלוהים, כי גם הנוצרים וגם היהודים אומרים כי הם נכתבו ברוח אלוהים, אבל יש מחלוקת על אם ספרי הברית החדשה נכתבו ברוח אלוהים או לא, כי הנוצרים אומרים כי ספרי הברית החדשה נכתבו ברוח אלוהים, והיהודים אומרים כי ספרי הברית החדשה לא נכתבו ברוח אלוהים.

 

בספרי הברית החדשה יש דברים אשר סותרים את הדברים אשר אלוהים דיבר קודם, אשר כתובים בספרי הברית הישנה (תנ"ך)

 

לדוגמא: כתוב בתנ"ך, בברשית י"ז:ט'-י"ד ושמות י"ב:מ"ח-מ"ט וויקרא י"ב:ג', כי אלוהים ציווה כי כל גברים יימולו, וכי, כאשר נולד ילד, הוא יימול כאשר הוא בן שמונה ימים, ואף על פי כן, כתוב בברית החדשה, באגרת אל-הגלטיים 5:2, כי אנחנו חייבים לא לעשות את ברית המילה.

 

דוגמא אחרת: כתוב בתנ"ך, בויקרא י"א:י'-ל', כי אלוהים ציווה אותנו לא לאכול את החיות הטמאות, ואף על פי כן, כתוב בברית החדשה, במתי ט"ו:י"א ומרקוס ז':י"ח-י"ט ומעשי השליחים י':ט'-ט"ז ואגרת אל-הרומיים י"ד:י"ד ו-י"ד:כ' ואגרת ראשונה אל-טימותיוס ד':א'-ה', כי הכול טהור, וכי מותר לאכול כל חיה.

 

לכן, מאומת כי מסר הברית החדשה הוא לגמרי מנוגד למסר אלוהים, אשר כבר היה כתוב קודם בספרי הברית הישנה (תנ"ך).

 

לכן, מוכח כי ספרי הברית החדשה לא נכתבו ברוח אלוהים.

 

הנוצרים אומרים כי ישוע הנצרתי הוא המשיח, אבל הם טועים, כי ישוע הנצרתי הוא לא המשיח. הנוצרים מפרשים בטעות את הנבואות אשר בתנ"ך. המשיח הנגיד המוזכר בדניאל ט':כ"ה-כ"ו אינו משיח בן דוד, אבל כוהן שליט, כי הכוהנים גם הם משיחים, ובדניאל ט':כ"ו כתוב כי אחרי השבועים שישים ושניים ייכרת המשיח ואין לו, מה שאומר כי המשיח המוזכר לא תהיה לו המלכות. המשיח נגיד מוזכר בדניאל ט':כ"ה-כ"ו היה המלך אנטיגונוס, אשר היה כוהן גדול ומלך יהודה מ-40 לפנה"ס עד 37 לפנה"ס, והרומאים ערפו ראשו בשנת 37 לפנה"ס. לקבלת פרטים נוספים בנושא זה, ראה את הדף

http://www.caraita.teo.br/mah_hapirush_hanakhon_shel_nevuat_shivim_hashavuot_shel_daniel.htm .

 

הנוצרים אומרים כי ישוע הנצרתי (ישו הנוצרי) נולד מבתולה כי כתוב בברית החדשה, במתי א':י"ח-כ"ה ולוקס א':כ"ו-ל"ה, כי ישוע הנצרתי (ישו הנוצרי) נולד מבתולה.

 

אף על פי כן, הנימוק הזה הוא לא תקף, כי ספרי הברית החדשה לא נכתבו ברוח אלוהים, כפי שאני כבר הראיתי למעלה.

 

הנוצרים אומרים כי ישוע הנצרתי (ישו הנוצרי) נולד מבתולה למלא מה שכתוב בברית הישנה (תנ"ך), בישעיהו ז':י"ד, והם אומרים כי בפסוק הזה, אשר בו כתוב "הִנֵּה הָעַלְמָה, הָרָה וְיֹלֶדֶת בֵּן, וְקָרָאת שְׁמוֹ, עִמָּנוּ אֵל", המילה "עלמה" מציינת "בתולה".

 

אף על פי כן, המילה "עלמה" מציינת "אישה צעירה". המילה "עלמה" היא הנקבה של המילה "עלם", אשר מציינת "איש צעיר". לכן, המילה "עלמה" מציינת "אישה צעירה". המילה אשר מציינת "אישה שלא קיימה יחסי מין" היא המילה "בתולה".

 

מעבר לזה, בקרוא את הפרקים ז' ו-ח' של ספר ישעיהו, אנחנו רואים שהילד המוזכר בישעיהו ז':י"ד ייוולד בקרוב אחרי התאריך שבו הנבואה נאמרה, ושבטרם הילד הזה ידע למאוס ברע ולבחור בטוב, האדמה של סוריה והאדמה של שומרון (מלכות ישראל, זאת אומרת, מלכות הצפון) תהיו עזובות, והפסוק ז':ט"ז מראה זאת בבירור מאוד, והפסוקים מלכים ב' ט"ו:כ"ט ומלכים ב' ט"ז:ט' גם מראים בבירור מאוד שכל שנאמר בישעיהו ז':י"ד-ט"ז קוים באותה התקופה הזאת, בתקופה קצרה.

 

לכן, אנחנו רואים שהפסוק ישעיהו ז':י"ד לא מתייחס למשיח, ולא אומר שבתולה תהרה, אבל אומר שאישה צעירה תהרה, ואנחנו רואים גם שהנבואה הזאת קוים בזמן של הנביא ישעיהו.

 

והפסוק ישעיהו ח':י"ח מראה שאלוהים השתמש בבנים של ישעיהו הנביא לאותות ולמופתים, וזה מראה שהילד מוזכר בישעיהו ז':י"ד היה בן של ישעיהו הנביא, מה שגם נראה בישעיהו ח':ג'-ד'.

 

לכן, אנחנו רואים שהסיפור של הלידה הבתולית של ישוע הנצרתי הוא לגמרי כוזב.

 

מעבר לזה, הפסוקים שמואל ב' ז':י"ב-ט"ז ודברי הימים א' י"ז:י"א-י"ד ותהילים פ"ט:כ'-ל"ח מראים שאלוהים אמר שהמשיח יהיה מזרע דוד, מה שמוכיח כי המשיח לא יוולד מבתולה, כי הוא יולד על-ידי איש אשר הוא צאצא של דוד.

                                                

מעבר לזה, אלוהים הוא לא בשרי, כך שלא הגיוני לאמור שאלוהים הכניס להיריון אישה.

 

כל הראה שהנוצרים יצרו את האגדות של האלוהות של ישוע הנצרתי ושל הלידה הבתולית של ישוע הנצרתי, מושפעים על ידי עבודת האלילים, כי בדתות העובדות אלילים יש אגדות על אלים שמתגלמים באדם, שנקראים אווטארים בהינדואיזם, ואגדות על חצי-אלים, בנים של אל עם אישה, כפי שהוא המקרה של הראקלס או הרקולס, במיתולוגיה היוונית ורומאית.

 

יברככם יהוה.

 

ז'ואו פאולו פרנאנדס פונטס (שם עיברי: יוחנן בן יוסף).

 

מתפרסם ב-16.11.2007.

 

מעודכן ב-17.2.2014.

 

דף בית

 

בעיברית

 

EN FRANÇAIS            EN ESPAÑOL         IN ENGLISH                EM PORTUGUÊS

 

Site Meter