IS JESUS THE NAZARENE GOD?                                                             JESUS O NAZARENO É DEUS?

 

האם ישוע הנצרתי (ישו הנוצרי) הוא אלוהים?

 

הנוצרים אומרים כי ישוע הנצרתי (ישו הנוצרי) הוא אלוהים.

 

אף על פי כן, היהודים אומרים כי ישוע הנצרתי (ישו הנוצרי) הוא לא אלוהים.

 

מי נכון? הנוצרים, או היהודים?

 

להשיב לשאלה הזאת, אנחנו חייבים להיוועץ בכתבי הקודש, כי הם האוסף של הספרים אשר נכתבו ברוח אלוהים.

 

אבל לפני זה, אנחנו צריכים לגלות איזה הם כתבי הקודש האמיתיים, כי כתבי הקודש של הנוצרים הם ספרי התנ”ך וספרי הברית החדשה, וכתבי הקודש של היהודים הם רק ספרי התנ”ך.

 

אין ספק שספרי התנ"ך נכתבו ברוח אלוהים, אבל יש מחלוקת על אם ספרי הברית החדשה נכתבו ברוח אלוהים או לא, כי היהודים אומרים כי ספרי הברית החדשה לא נכתבו ברוח אלוהים, והנוצרים אומרים כי ספרי הברית החדשה נכתבו ברוח אלוהים.

 

לכן, כדי לדעת איזה הם כתבי הקודש האמיתיים, אנחנו צריכים לדעת אם הספרים של הברית החדשה נכתבו ברוח אלוהים או לא.

 

הספרים של התנ"ך נכתבו בתקופה בין 1506 לפני הספירה ל-330 לפני הספירה.

 

הספרים של הברית החדשה נכתבו בתקופה בין 48 לספירה ל-97 לספירה.

 

בספרי הברית החדשה יש דברים אשר סותרים את הדברים אשר אלוהים כבר דיבר קודם, אשר כתובים בספרי התנ"ך.

 

לדוגמא: כתוב בתנ"ך, בברשית י"ז:ט'-י"ד ושמות י"ב:מ"ח-מ"ט וויקרא י"ב:ג', כי אלוהים ציווה כי כל גברים יימולו, וכי, כאשר נולד ילד, הוא יימול כאשר הוא בן שמונה ימים, ואף על פי כן, כתוב בברית החדשה, באגרת אל-הגלטיים ה':ב', כי אנחנו חייבים לא לעשות את ברית המילה.

 

דוגמא אחרת: כתוב בתנ"ך, בויקרא י"א:י'-ל', כי אלוהים ציווה אותנו לא לאכול את החיות הטמאות, ואף על פי כן, כתוב בברית החדשה, במתי ט"ו:י"א ומרקוס ז':י"ח-י"ט ומעשי השליחים י':ט'-ט"ז ואגרת אל-הרומיים י"ד:י"ד ו-י"ד:כ' ואגרת ראשונה אל-טימותיוס ד':א'-ה', כי הכול טהור, וכי מותר לאכול כל חיה.

 

לכן, ספרי הברית החדשה לא נכתבו ברוח אלוהים, כי המסר שלהם הוא לגמרי מנוגד למסר אלוהים, אשר בספרי התנ"ך.

 

הנוצרים אומרים כי ישוע הנצרתי הוא המשיח, אבל הם טועים, כי ישוע הנצרתי הוא לא המשיח. הנוצרים מפרשים בטעות את הנבואות אשר בתנ"ך. המשיח הנגיד המוזכר בדניאל ט':כ"ה-כ"ו אינו משיח בן דוד, אבל כוהן שליט, כי הכוהנים גם הם משיחים, ובדניאל ט':כ"ו כתוב כי אחרי השבועים שישים ושניים ייכרת המשיח ואין לו, מה שאומר כי המשיח המוזכר לא תהיה לו המלכות. המשיח נגיד מוזכר בדניאל ט':כ"ה-כ"ו היה המלך אנטיגונוס, אשר היה כוהן גדול ומלך יהודה מ-40 לפנה"ס עד 37 לפנה"ס, והרומאים ערפו ראשו בשנת 37 לפנה"ס. לקבלת פרטים נוספים בנושא זה, ראה את הדף

http://www.caraita.teo.br/mah_hapirush_hanakhon_shel_nevuat_shivim_hashavuot_shel_daniel.htm .

 

בדברים ו':ד' נכתב שלהלן:

 

(ד) שְׁמַע יִשְׂרָאֵל | יַהְוֶה אֱלֹהֵינוּ יַהְוֶה אֶחָד:

 

לכן, אנחנו רואים כי אלוהים הוא אחד, ולא שניים, וגם לא שלושה.

 

אז, אנחנו רואים כי ישוע הנצרתי (ישו הנוצרי) הוא לא אלוהים, כי אם ישוע הנצרתי (ישו הנוצרי) יהיה אלוהים, אלוהים יהיה שניים.

 

בדברים ו':ד' אלוהים אמר כי הוא אחד.

 

לכן, אנחנו רואים כי הדוקטרינה של השילוש הקדוש היא דוקטרינה כוזבת.

 

אלה שמטיפים את הדוקטרינה הכוזבת של השילוש אומרים כי אלוהים הוא שלושה אבל הוא אחד, אבל זהו אבסורד, כי 3 שונה מ-1.

 

המשוואה 3=1 משוואה לא נכונה לגמרי.

 

כתוב בשמות כ':ג' כי אלוהים אמר שלהלן:

 

(ג) לֹא יִהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים עַל פָּנָי:

 

לכן, אנחנו רואים כי אלה שמאמינים כי ישוע הנצרתי (ישו הנוצרי) הוא אלוהים, ובגלל זה עושים עבודה דתית לישוע הנצרתי (ישו הנוצרי), מבצעים חטא, כי יש להם אל אחר חוץ מהאל האמיתי, הבורא של כל הדברים, ולכן הם מפרים את המצווה שבשמות כ':ג'.

 

נוסף על כך, לומר כי אדם הוא אלוהים זהו אבסורד, כי אף אחד אדם לא יכול להיות אלוהים, כי אלוהים הוא הבורא של כל הדברים, והאדם הוא יצור, וזהו לגמרי בלתי אפשרי היצור להיות הבורא. זהו אי-אפשרות הגיוני.

 

אנחנו חייבים לא להאליה את שום אדם, אף על פי שהאדם הזה הוא המשיח.

 

השטן משגר דוקטרינות כוזבות ואבסורדיות, ולמרבה הצער הרבה אנשים מאמינים בדוקטרינות הכוזבות ואבסורדיות האלה, וכך הם חוטאים נגד אלוהים, עושים עבודה דתית לאדם, כאילו הוא אלוהים, לא מצייתים למצוות אלוהים, על לא להיות לנו אלוהים אחרים לפניו.

 

ברוך אלוהים, ששיחרר אותנו מן הדוקטרינות הכוזבות ואבסורדיות ושטניות האלה, לגרום לנו לדעת כי כתבי הקודש האמיתיים הם כתבי הקודש של היהודים, אשר הם רק ספרי התנ"ך.

 

האנשים שמטיפים את הדוקטרינה הכוזבת של האלוהות של ישוע הנצרתי משתמשים כמו ויכוח הפסוק ישעיהו ט':ה'.

 

בפסוק הזה נכתב שלהלן:

 

(ה) כִּי יֶלֶד יֻלַּד לָנוּ בֵּן נִתַּן לָנוּ וַתְּהִי הַמִּשְׂרָה עַל שִׁכְמוֹ | וַיִּקְרָא שְׁמוֹ פֶּלֶא יוֹעֵץ אֵל גִּבּוֹר אֲבִיעַד שַׂר שָׁלוֹם:

 

עם בסיס במובן של השם הזה האנשים האלו אומרים כי ישוע הנצרתי הוא אלוהים.

 

אף על פי כן, העובדה כי אלוהים אמר כי המשיח יהיה בעל השם הזה לא מציין כי המשיח הוא אלוהים, כי השם הזה פשוט מציין כי כאשר המשיח יבוא, אלוהים, אשר הוא היועץ, האל הגבור, האב של הנצח, הנסיך של השלום, יעשה פלא.

 

נוסף על כך, הפסוקים ישעיהו ח':ג'-ד' מראים כי אלוהים ציווה כי ילד אחד ייקרא בשם "מהר שלל חש בז", וכי אלוהים אמר כי זה מציין כי בטרם הילד הזה ידע לקרוא אבי ואמי, דמשק ושומרון יישדדו וייבזזו, אשר מראה כי השמות האלה שאלוהים נותן לילדים מסוימים בנבואות לפעמים מציינים מה שיקרה אחרי הלידה של הילד הזה, ולא מה שהילד הזה יהיה.

 

נוסף על כך, ישוע הנצרתי הוא לא המשיח, כפי שאני כבר הראיתי למעלה.

 

כמה אנשים משתמשים כטענה לאמור כי ישוע הוא אלוהים העובדה שאלוהים דיבר בגוף ראשון רבים בבראשית א':כ"ו ו ג':כ"ב ו י"א:ז' וישעיהו ו':ח'.

 

אף על פי כן, הטענה הזאת לא נכונה, לסיבות שלהלן:   

 

העובדה שבבראשית א':כ"ו ו ג':כ"ב ו י"א:ז' וישעיהו ו':ח' אלוהים דיבר בגוף ראשון רבים לא מציינת שהוא שניים או שלושה, מציינת רק שהוא השתמש בצורת הריבוי מלכותי, אשר היא אופן לדבר בו משתמשים מלכים או בני אדם חשובים מאוד, רק לסמן את הרוממות של בן האדם שמדבר.

 

בעברית, ובהרבה שפות, כולל באנגלית, לפעמים משתמשים בצורת הריבוי עם המובן של גדולה או חשיבות.

 

לדוגמא: בשמות כ"א:ד' משתמשים במילה "אֲדֹנָיו" עם המובן של "אדונו", כך שצורת הריבוי מסמנת גדולה, ולא מספר יותר גדול מאחד.

 

דוגמה אחרת: באנגלית, משתמשים במילת גוף של גוף שני רבים you לפנות לבן אדם אחד. באנגלית, מילת גוף של גוף שני יחיד היא thou (או thee). אף על פי כן, מתחיל במאה ה-12 לספירה, אנשים התחילו להשתמש במילת גוף של גוף שני רבים you לפנות לבן אדם אחד, כדי להראות כבוד לבן האדם הזה, והם השתמשו ב-you לפנות רק לבני אדם חשובים, כמו מלכים, אצילים, שופטים, וכו'. אחר כך, אנשים התחילו להשתמש במילת גוף של גוף שני ברבים you לפנות לכל בן אדם, אבל זה לא מציין שכולנו כפולים או משולשים.

 

זה מסביר מדוע אלוהים דיבר בגוף ראשון רבים בבראשית א':כ"ו ו ג':כ"ב ו י"א:ז' וישעיהו ו':ח'.

 

כמה בני-אדם משתמשים כמו טיעון לאמור שישוע הוא אלוהים העובדה שהמילה "אלוהים", בה משתמשים בתנ"ך כמו אחד מהשמות של אלוהים, היא בעלת הסיומת “ים”, אשר היא הסיומת של זכר רבים.

 

בני-האדם האלה אומרים שאלוהים הוא יותר מאחד, כי המילה "אלוהים" היא רבים.

 

אף על פי כן, הטיעון הזה הוא לא נכון, כי בעברית לא משתמשים בסיומת "ים" רק לעשות את הרבים, משתמשים בה גם ליצור שם עצם מופשט, ומשתמשים בה גם לעשות את המגדיל.

 

בעברית, המילה "בתולים" היא שם עצם מופשט, מה שמוכיח שבעברית משתמשים בסיומת “ים” ליצור שמות עצם מופשטים.

 

בבראשית כ"ד:ט' המילה "אֲדֹנָיו", שמתיחסת לאברהם, היא המילה "אֲדֹנִים" מוספת עם הסיומת של גוף שלישי יחיד זכר.

 

זה מוכיח שבעברית לפעמים משתמשים בסיומת “ים” (שמוספת עם הסיומת של גוף שלישי יחיד זכר נהיה "יו") לעשות את המגדיל, ולא לעשות את הרבים.

 

לכן, המילה "אלוהים" (שמוספת עם הסיומת של גוף שלישי יחיד זכר היא "אלוהיו"), יכול גם לציין "אלוהות" או "אלוה גדול".

 

במקרים שבהם המילה "אלוהים" מתיחסת לאלוה, הבורא של העולם, הפועל מונח ביחיד, מה שמראה שבמקרים האלה המילה "אלוהים" היא יחיד, ומציינת "אלוהות" או "אלוה גדול".

 

כאשר המילה "אלוהים" מתיחסת לאלוה, הבורא של העולם, ונעקבת על ידי שם תואר, או על ידי בינוני פועל בו משתמשים כמו שם תואר, זה גם מקבל את הסיומת “ים”, אשר במקרה הזה הוא סימן של מגדיל, ולא של רבים.

 

בבראשית כ':י"ג ו-ל"ה:ז' ותהילים נ"ח:י"ב ו-קמ"ט:ב' וקוהלת י"ב:א' וישעיהו נ"ד:ה' (פעמיים), בנוסח המסורה הפועל מופיע ברבים, מתיחס לאלוה, הבורא של העולם, אבל זה קורה כי היו טעויות העתקה שלמרבה הצער לא תוקנו על ידי בעלי המסורה, וברור שהיו טעויות העתקה בקטעים האלה, כי בתרגומים הישנים (תרגום השבעים, תרגום סורי ותרגום לטיני וולגטה) ובחומש השומרוני (במקרים של בראשית כ':י"ג ו-ל"ה:ז') הפועל הוא ביחיד.

 

בעלי המסורה עשו כמה תיקונים של טעויות העתקה בטקסט של התנ"ך, שנקראים "קרי", אבל למרבה הצער הם לא תיקנו כל טעויות ההעתקה, אבל זה אפשרי לתקן את טעויות ההעתקה האחרות בודק את חומש השומרוני ואת התרגומים הישנים של התנ"ך (תרגום השבעים, תרגום סורי ותרגום לטיני וולגטה) וכתבי היד הישנים של התנ"ך בעברית, כולל מגילות ים-המלח.

 

בבבליה הבריקה סטוטגרטנסיה (Biblia Hebraica Stuttgartensia) יש כמה הערות שוליים עם קריאות שונות אשר בכתבי היד הישנים ובתרגומים הישנים ובחומש השומרוני, ושם אתה יכול לראות כי בקטעים המוזכרים (בראשית כ':י"ג ו-ל"ה:ז' ותהילים קמ"ט:ב' וקוהלת י"ב:א' וישעיהו נ"ד:ה') הפועל הוא ביחיד בתרגומים הישנים ובחומש השומרוני (במקרים של בראשית כ':י"ג ו-ל"ה:ז'), מה שמוכיח שבקטעים המוזכרים הפועל הוא ברבים בנוסח המסורה בגלל טעות העתקה וכי בעלי המסורה, למרבה הצער, לא תיקנו את הטעויות ההעתקה האלו.

 

אני כבר עשיתי כמה תיקונים של טעויות העתקה בנוסח המסורה של התנ"ך, מבוסס על כתבי היד הישנים ועל התרגומים הישנים (תרגום השבעים, תרגום סורי ותרגום לטיני וולגטה) ועל החומש השומרוני.

 

לראות את נוסח המסורה של התנ"ך עם כמה תיקונים של טעויות העתקה עשויים על-ידי, מבוסס על כתבי היד הישנים ועל התרגומים הישנים (תרגום השבעים, תרגום סורי ותרגום לטיני וולגטה) ועל החומש השומרוני, עשה קליק על הלינק שלהלן:   

 

http://www.caraita.teo.br/tanach_metukan.htm .

 

יברככם יהוה.

 

ז'ואו פאולו פרנאנדס פונטס (שם עברי: יוחנן בן יוסף).

 

מתפרסם ב-11.11.2007.

 

מעודכן ב-13.11.2023.

 

דף בית

 

בעיברית

 

EN FRANÇAIS              EN ESPAÑOL           IN ENGLISH                  EM PORTUGUÊS