מהי הנצרות?

 

הנצרות היא הדת אשר מבוסס על חייו והוראותיו של ישו הנוצרי (ישוע הנצרתי), כפי שהם מוצגים בברית החדשה.

 

הנוצרים אומרים כי ספרי הברית החדשה נכתבו ברוח אלוהים והם חלקים של כתבי הקודש, ואמרים כי כתבי הקודש מורכבות על-ידי ספרי הברית הישנה, אשר הם ספרי התנ"ך, אשר נכתבו לפני לידתו של ישוע הנצרתי, ועל-ידי ספרי הברית החדשה, אשר נכתבו אחרי לדתו ומותו של ישוע הנצרתי.

 

אף על פי כן, ספרי הברית החדשה לא נכתבו ברוח אלוהים, כי בהם יש דברים אשר סותרים את הדברים אשר אלוהים דיבר קודם, אשר כתובים בספרי הברית הישנה (תנ"ך).

 

לדוגמא: כתוב בתנ"ך, בבראשית י"ז:ט'-י"ד ושמות י"ב:מ"ח-מ"ט וויקרא י"ב:ג', כי אלוהים ציווה כי כל גברים ימולו, ואף על פי כן, כתוב בברית החדשה, באיגרת אל-הגלטים ה':ב', כי פאולוס מטרסוס אמר לנו לא לעשות את המילה.

 

דוגמא אחר: כתוב בתנ"ך, בויקרא י"א:א'-ל', כי אלוהים ציווה אותנו לא לאכול את החיות הטמאות, אשר בינן הם החזיר, הארנב, הארנבת, הגמל, היען, הדגים בלא כשכשת, החסילון, הלובסטר, הסרטן, הדיונון, התמנון והצדפות, ואף על פי כן, כתוב בברית החדשה, באיגרת אל-הרומאים י"ד:י"ד ו-י"ד:כ' ובאיגרת הראשונה אל-טימותיוס ד':א'-ד', כי פאולוס מטרסוס אמר כי הכל הוא טהור, וכי מותר לאכול כל דבר.

 

דוגמא אחר: כתוב בתנך, בשמות כ':ח'-י"א, כי אלוהים ציווה אותנו לא לעשות מלאכה ביום השביעי של השבוע, אשר הוא יום השבת, ואף על פי כן, כתוב בברית החדשה, באיגרת אל-הקולוסים ב':ט"ז, כי פאולוס מטרסוס אמר כי לא הכרחי לשמור את השבת.

 

לכן, מאומת כי המסר של הברית החדשה הוא לגמרי מנוגד למסר של אלוהים, אשר בברית הישנה (תנ"ך) כך שזה ברור כי הספרים של הברית החדשה לא באו מאת אלוהים, ואינם חלקים של כתבי הקודש האמיתים, וכי כתבי הקודש האמיתים מורכבים רק על-ידי הספרים של התנ"ך.

 

נוסף על כך, יש הרבה סתירות בספרי הברית החדשה.

 

הבשורה על פי יוחנן מתרחקת לגמרי מהבשורות על פי מתי, מרקוס ולוקס, וכל אחד יכול לראות ששלוש הבשורות הסינופטיות (הבשורות על פי מתי, על פי מרקוס ועל פי לוקס) מספרות דומה היסטוריה, והבשורה על פי יוחנן מספרת היסטוריה אחרת, לגמרי שונה.

 

יש סתירות ברורות בין הבשורה על פי יוחנן והבשורה על פי מתי.

 

למשל: בספר הבשורה על פי מתי ה':י"ז-י"ט אנחנו רואים כי ישוע הנצרתי (ישו הנוצרי) אמר כי הוא לא בא לבטל את התורה או את הנביאים, וכי אנחנו חייבים לקיים כל מצוות תורת אלוהים, ללא יוצא מן הכלל, וכי לעולם אף אחת מצווה של תורת אלוהים לא תבוטל, ואף על פי כן, בבשורה על פי יוחנן ניכתב כי ישוע (ישו) חלל את השבת (על פי יוחנן ה':י"ח).

 

אנחנו גם רואים כי יש סתירה גדולה בין הבשורה על פי מתי לבין הבשורה על פי לוקס, בקשר ליוחסין של ישוע הנצרתי (ישו הנוצרי), כי בספר הבשורה על פי מתי א':ט"ז נכתב כי האב של יוסף היה יעקב, ובבשורה על פי לוקס ג':כ"ג נכתב כי האב של יוסף היה אלי, והיוחסין של ישוע הנצרתי (ישו הנוצרי) שמופיע בספר הבשורה על פי מתי א':א'-ט"ז הוא לגמרי שונה מזה שמופיע בספר הבשורה על פי לוקס ג':כ"ג-ל"ח.

 

אנחנו גם רואים הרבה סתירות אחרות בברית החדשה.

 

למשל: בספר הבשורה על פי מתי ה':י"ז-י"ט נכתב כי ישוע הנצרתי (ישו הנוצרי) אמר כי הוא לא בא לבטל את התורה, וכי אנחנו חייבים לציית לכל מצוות תורת אלוהים, ללא יוצא מן הכלל, וכי לעולם אף אחת מצווה של תורת אלוהים לא תבוטל, ואף על פי כן, באגרת פאולוס (או פולוס) אל האפסיים ב':ט"ו ניכתב כי ישוע הנצרתי (ישו הנוצרי) ביטל את התורה.

 

אפסיים ב':ט"ו גם סותר רומיים ג':ל"א איפה שנאמר כי תורת אלוהים לא בוטל, וגם סותר מעשי השליחים כ"א:י"ז-כ"ו, איפה שנכתב כי פאולוס (או פולוס) שילם את ההוצאות של ארבעה גברים שנדרו נדר נזיר, והצטרכו להקריב קורבנות לאלוהים (במדבר ו':א'-י"ב), להראות ששום דבר לא היה מאשר אמרו עליו, אבל הוא גם הלך בצורה נכונה, לשמור את תורת אלוהים (תורה), כמו כן כל היהודים שהאמינו בישוע, שהיו שומרים קנאים של התורה.

 

יש גם סתירה בין רומאים ג':כ"ח ויעקב ב:י"ד-כ"ו, כי ברומאים ג':כ"ח נכתב כי האדם מוצדק על ידי האמונה בלי המעשים של התורה, וביעקב ב:כ"ד נכתב כי האדם מוצדק על ידי המעשים, ולא רק על ידי האמונה.

 

הספרים של הברית החדשה אומרים כי ישוע הנצרתי הוא המשיח, אבל זה לא אמיתי. המחברים של ספרי הברית החדשה פירשו בטעות את הנבואות אשר בתנ"ך. המשיח נגיד מוזכר בדניאל ט':כ"ה-כ"ו אינו משיח בן דוד, אבל כוהן שליט, כי הכוהנים גם הם משיחים, ובדניאל ט':כ"ו נכתב כי אחרי השבועים שישים ושניים ייכרת המשיח ואין לו, מה שאומר כי המשיח המוזכר לא תהיה לו המלכות. המשיח נגיד מוזכר בדניאל ט':כ"ה-כ"ו היה המלך אנטיגונוס, אשר היה כוהן גדול ומלך יהודה מ-40 לפנה"ס עד 37 לפנה"ס, והרומאים ערפו ראשו בשנת 37 לפנה"ס. לקבלת פרטים נוספים בנושא זה, ראה את הדף http://www.caraita.teo.br/mah_hapirush_hanakhon_shel_nevuat_shivim_hashavuot_shel_daniel.htm .

 

יברככם יהוה.

 

ז'ואו פאולו פרנאנדס פונטס (שם עברי: יוחנן בן יוסף).

 

מתפרסם ב-25.11.2011.

 

מעודכן ב-29.6.2014.

 

דף בית

 

בעיברית

 

EN FRAN«AIS††††††††††† EN ESPA—OL†††††††††††† IN ENGLISH††††††††††††††† EM PORTUGU S

 

Site Meter