איזה כתבי הקודש האמיתיים?

 

כתבי הקודש הם אוסף ספרים אשר הם מושרים על ידי אלוהים.

 

אף על פי כן, הדתות וכתות השונות לא מסכימות על האורך של הרשימה של הספרים אשר הם מושרים על ידי אלוהים, ואשר לכן מהווים חלק מכתבי הקודש.

 

הרשימה של הספרים השקולים מושרים על ידי אלוהים נקרא קנון, וכל דת או כת בעלת הקנון שלה של כתבי הקודש, במילים אחרות, הרשימה שלה של הספרים שקולים מושרים על ידי אלוהים.

 

לכן, יש כמה כתבי הקודש, כי כל אחד דת או כת בעלת כתבי הקודש שלה, וכמה בעלים מספר יותר קטן של ספרים, ואחרים בעלים מספר יותר גדול של ספרים.

 

יש כתבי הקודש שלהלן:

 

א) כתבי הקודש של היהדות, שמכילים הספרים שלהלן:

 

1) בראשית

2) שמות

3) ויקרא

4) במדבר

5) דברים

6) יהושוע

7) שפטים

8) שמואל א

9) שמואל ב

10) מלכים א

11) מלכים ב

12) ישעיה

13) ירמיה

14) יחזקאל

15) הושע

16) יואל

17) עמוס

18) עבדיה

19) יונה

20) מיכה

21) נחום

22) חבקוק

23) צפניה

24) חגי

25) זכריה

26) מלאכי

27) תהלים

28) איוב

29) משלי

30) רות

31) שיר השירים

32) קהלת

33) איכה

34) אסתר

35) דניאל

36) עזרא

37) נחמיה

38) דברי הימים א

39) דברי הימים ב

 

ב) כתבי הקודש של הכנסייה האורתודוקסית הסורית, שמכילים הספרים שלהלן:

 

1) בראשית

2) שמות

3) ויקרא

4) במדבר

5) דברים

6) יהושוע

7) שפטים

8) שמואל א

9) שמואל ב

10) מלכים א

11) מלכים ב

12) ישעיה

13) ירמיה

14) יחזקאל

15) הושע

16) יואל

17) עמוס

18) עבדיה

19) יונה

20) מיכה

21) נחום

22) חבקוק

23) צפניה

24) חגי

25) זכריה

26) מלאכי

27) תהלים

28) איוב

29) משלי

30) רות

31) שיר השירים

32) קהלת

33) איכה

34) אסתר

35) דניאל

36) עזרא

37) נחמיה

38) דברי הימים א

39) דברי הימים ב

40) הבשורה על-פי מתי

41) הבשורה על-פי מרקוס

42) הבשורה על-פי לוקס

43) הבשורה על-פי יוחנן

44) מעשי השליחים

45) אגרת פולוס השליח אל-הרומיים

46) אגרת פולוס השליח הראשונה אל-הקורנתיים

47) אגרת פולוס השליח השנית אל-הקורנתיים

48) אגרת פולוס השליח אל-הגלטיים

49) אגרת פולוס השליח אל-האפסיים

50) אגרת פולוס השליח אל-הפילפיים

51) אגרת פולוס השליח אל-הקולסים

52) אגרת פולוס השליח הראשונה אל-התסלוניקים

53) אגרת פולוס השליח השנית אל-התסלוניקים

54) אגרת פולוס השליח הראשונה אל-טימותיוס

55) אגרת פולוס השליח השנית אל-טימותיוס

56) אגרת פולוס השליח אל-טיטוס

57) אגרת פולוס השליח אל-פילימון

58) אגרת אל-העברים

69) אגרת יעקוב

60) האגרת הראשונה לפטרוס השליח

61) האגרת הראשונה ליוחנן השליח

 

ג) כתבי הקודש של הפרוטסטנטיות, שמכילים הספרים שלהלן:

 

1) בראשית

2) שמות

3) ויקרא

4) במדבר

5) דברים

6) יהושוע

7) שפטים

8) שמואל א

9) שמואל ב

10) מלכים א

11) מלכים ב

12) ישעיה

13) ירמיה

14) יחזקאל

15) הושע

16) יואל

17) עמוס

18) עבדיה

19) יונה

20) מיכה

21) נחום

22) חבקוק

23) צפניה

24) חגי

25) זכריה

26) מלאכי

27) תהלים

28) איוב

29) משלי

30) רות

31) שיר השירים

32) קהלת

33) איכה

34) אסתר

35) דניאל

36) עזרא

37) נחמיה

38) דברי הימים א

39) דברי הימים ב

40) הבשורה על-פי מתי

41) הבשורה על-פי מרקוס

42) הבשורה על-פי לוקס

43) הבשורה על-פי יוחנן

44) מעשי השליחים

45) אגרת פולוס השליח אל-הרומיים

46) אגרת פולוס השליח הראשונה אל-הקורנתיים

47) אגרת פולוס השליח השנית אל-הקורנתיים

48) אגרת פולוס השליח אל-הגלטיים

49) אגרת פולוס השליח אל-האפסיים

50) אגרת פולוס השליח אל-הפילפיים

51) אגרת פולוס השליח אל-הקולסים

52) אגרת פולוס השליח הראשונה אל-התסלוניקים

53) אגרת פולוס השליח השנית אל-התסלוניקים

54) אגרת פולוס השליח הראשונה אל-טימותיוס

55) אגרת פולוס השליח השנית אל-טימותיוס

56) אגרת פולוס השליח אל-טיטוס

57) אגרת פולוס השליח אל-פילימון

58) אגרת אל-העברים

59) אגרת יעקוב

60) האגרת הראשונה לפטרוס השליח

61) האגרת השנית לפטרוס השליח

62) האגרת הראשונה ליוחנן השליח

63) האגרת השנית ליוחנן השליח

64) האגרת השלישית ליוחנן השליח

65) אגרת יהודה

66) חזון יוחנן

 

ד) כתבי הקודש של הכנסייה הקתולית הרומית, שמכילים הספרים שלהלן:

 

1) בראשית

2) שמות

3) ויקרא

4) במדבר

5) דברים

6) יהושוע

7) שפטים

8) שמואל א

9) שמואל ב

10) מלכים א

11) מלכים ב

12) ישעיה

13) ירמיה

14) יחזקאל

15) הושע

16) יואל

17) עמוס

18) עבדיה

19) יונה

20) מיכה

21) נחום

22) חבקוק

23) צפניה

24) חגי

25) זכריה

26) מלאכי

27) תהלים

28) איוב

29) משלי

30) רות

31) שיר השירים

32) קהלת

33) איכה

34) אסתר

35) דניאל

36) עזרא

37) נחמיה

38) דברי הימים א

39) דברי הימים ב

40) הבשורה על-פי מתי

41) הבשורה על-פי מרקוס

42) הבשורה על-פי לוקס

43) הבשורה על-פי יוחנן

44) מעשי השליחים

45) אגרת פולוס השליח אל-הרומיים

46) אגרת פולוס השליח הראשונה אל-הקורנתיים

47) אגרת פולוס השליח השנית אל-הקורנתיים

48) אגרת פולוס השליח אל-הגלטיים

49) אגרת פולוס השליח אל-האפסיים

50) אגרת פולוס השליח אל-הפילפיים

51) אגרת פולוס השליח אל-הקולסים

52) אגרת פולוס השליח הראשונה אל-התסלוניקים

53) אגרת פולוס השליח השנית אל-התסלוניקים

54) אגרת פולוס השליח הראשונה אל-טימותיוס

55) אגרת פולוס השליח השנית אל-טימותיוס

56) אגרת פולוס השליח אל-טיטוס

57) אגרת פולוס השליח אל-פילימון

58) אגרת אל-העברים

59) אגרת יעקוב

60) האגרת הראשונה לפטרוס השליח

61) האגרת השנית לפטרוס השליח

62) האגרת הראשונה ליוחנן השליח

63) האגרת השנית ליוחנן השליח

64) האגרת השלישית ליוחנן השליח

65) אגרת יהודה

66) חזון יוחנן

67) ספר טוביה

68) ספר יהודית

69) ספר חשמונאים א'

70) ספר חשמונאים ב'

71) ספר חכמת שלמה

72) ספר בן סירא

73) ספר ברוך

74) תוספות למגילת אסתר

75) תוספות לספר דניאל

 

ה) כתבי הקודש של הכנסייה האורתודוקסית היוונית, שמכילים הספרים שלהלן:

 

1) בראשית

2) שמות

3) ויקרא

4) במדבר

5) דברים

6) יהושוע

7) שפטים

8) שמואל א

9) שמואל ב

10) מלכים א

11) מלכים ב

12) ישעיה

13) ירמיה

14) יחזקאל

15) הושע

16) יואל

17) עמוס

18) עבדיה

19) יונה

20) מיכה

21) נחום

22) חבקוק

23) צפניה

24) חגי

25) זכריה

26) מלאכי

27) תהלים

28) איוב

29) משלי

30) רות

31) שיר השירים

32) קהלת

33) איכה

34) אסתר

35) דניאל

36) עזרא

37) נחמיה

38) דברי הימים א

39) דברי הימים ב

40) הבשורה על-פי מתי

41) הבשורה על-פי מרקוס

42) הבשורה על-פי לוקס

43) הבשורה על-פי יוחנן

44) מעשי השליחים

45) אגרת פולוס השליח אל-הרומיים

46) אגרת פולוס השליח הראשונה אל-הקורנתיים

47) אגרת פולוס השליח השנית אל-הקורנתיים

48) אגרת פולוס השליח אל-הגלטיים

49) אגרת פולוס השליח אל-האפסיים

50) אגרת פולוס השליח אל-הפילפיים

51) אגרת פולוס השליח אל-הקולסים

52) אגרת פולוס השליח הראשונה אל-התסלוניקים

53) אגרת פולוס השליח השנית אל-התסלוניקים

54) אגרת פולוס השליח הראשונה אל-טימותיוס

55) אגרת פולוס השליח השנית אל-טימותיוס

56) אגרת פולוס השליח אל-טיטוס

57) אגרת פולוס השליח אל-פילימון

58) אגרת אל-העברים

59) אגרת יעקוב

60) האגרת הראשונה לפטרוס השליח

61) האגרת השנית לפטרוס השליח

62) האגרת הראשונה ליוחנן השליח

63) האגרת השנית ליוחנן השליח

64) האגרת השלישית ליוחנן השליח

65) אגרת יהודה

66) חזון יוחנן

67) ספר טוביה

68) ספר יהודית

69) ספר חשמונאים א'

70) ספר חשמונאים ב'

71) ספר חכמת שלמה

72) ספר בן סירא

73) ספר ברוך

74) תוספות למגילת אסתר

75) תוספות לספר דניאל

76) עזרא החיצוני

77) תפילת מנשה

78) ספר חשמונאים ג'

79) ספר חשמונאים ד'

80) מזמור קנ"א

 

ו) כתבי הקודש של הכנסייה האורתודוקסית האתיופית, שמכילים הספרים שלהלן:

 

1) בראשית

2) שמות

3) ויקרא

4) במדבר

5) דברים

6) יהושוע

7) שפטים

8) שמואל א

9) שמואל ב

10) מלכים א

11) מלכים ב

12) ישעיה

13) ירמיה

14) יחזקאל

15) הושע

16) יואל

17) עמוס

18) עבדיה

19) יונה

20) מיכה

21) נחום

22) חבקוק

23) צפניה

24) חגי

25) זכריה

26) מלאכי

27) תהלים

28) איוב

29) משלי

30) רות

31) שיר השירים

32) קהלת

33) איכה

34) אסתר

35) דניאל

36) עזרא

37) נחמיה

38) דברי הימים א

39) דברי הימים ב

40) הבשורה על-פי מתי

41) הבשורה על-פי מרקוס

42) הבשורה על-פי לוקס

43) הבשורה על-פי יוחנן

44) מעשי השליחים

45) אגרת פולוס השליח אל-הרומיים

46) אגרת פולוס השליח הראשונה אל-הקורנתיים

47) אגרת פולוס השליח השנית אל-הקורנתיים

48) אגרת פולוס השליח אל-הגלטיים

49) אגרת פולוס השליח אל-האפסיים

50) אגרת פולוס השליח אל-הפילפיים

51) אגרת פולוס השליח אל-הקולסים

52) אגרת פולוס השליח הראשונה אל-התסלוניקים

53) אגרת פולוס השליח השנית אל-התסלוניקים

54) אגרת פולוס השליח הראשונה אל-טימותיוס

55) אגרת פולוס השליח השנית אל-טימותיוס

56) אגרת פולוס השליח אל-טיטוס

57) אגרת פולוס השליח אל-פילימון

58) אגרת אל-העברים

59) אגרת יעקוב

60) האגרת הראשונה לפטרוס השליח

61) האגרת השנית לפטרוס השליח

62) האגרת הראשונה ליוחנן השליח

63) האגרת השנית ליוחנן השליח

64) האגרת השלישית ליוחנן השליח

65) אגרת יהודה

66) חזון יוחנן

67) ספר טוביה

68) ספר יהודית

69) ספר חשמונאים א'

70) ספר חשמונאים ב'

71) ספר חכמת שלמה

72) ספר בן סירא

73) ספר ברוך

74) תוספות למגילת אסתר

75) תוספות לספר דניאל

76) עזרא החיצוני

77) תפילת מנשה

78) ספר חשמונאים ג'

79) מזמור קנ"א

80) חנוך

81) ספר היובלים

82) עזרא ג'

83) עזרא ד'

84) סינודים א'

85) סינודים ב'

86) סינודים ג'

87) סינודים ד'

88) ברית א'

89) ברית ב'

90) קלמנס

91) דידסקליה

 

לכן, אנחנו צריכים לדעת מה מכתבי הקודש האלה הם כתבי הקודש האמיתים.

 

כמו יש לכל אחת דת או כת כתבי הקודש שלה, אז כתבי הקודש האמיתים הם כתבי הקודש של הדת או כת שהיא הנכונה.

 

לכן, אנחנו צריכים לדעת מה מהדתות או כתות האלה היא הנכונה.

 

חמשת הספרים הראשונים של כתבי הקודש, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר ודברים, שנוכחות בכתבי הקודש של כל הדתות וכתות, למעשה הם רק אחד ספר, נחלק לחמשה כרכים, נקרא ספר-תורה, כי זה מכיל תורת אלוהים.

 

באלה חמשה ספרים ראשונים של כתבי הקודש הם המצוות של אלוהים.

 

הכנסייה הקתולית הרומית, הכנסייה האורתודוקסית היוונית, הכנסייה האורתודוקסית הסורית, הכנסייה האורתודוקסית האתיופית והכנסיות הפרוטסטנטיות ואוונגליות, אומרות שזה לא הכרחי לציית לכל המצוות של אלוהים, אשר בתורת אלוהים (חמשת הספרים הראשונים של כתבי הקודש), כמו, למשל, המצווה על לעשות את ברית המילה (בראשית י"ז:ט'-י"ד ושמות י"ב:מ"ח-מ"ט וויקרא י"ב:ג'), המצווה על לא לאכול את החיות הטמאות (ויקרא י"א), המצווה על לשמור את יום השבת (שמות כ':ח'-י"א), והמצווה על לעשות את החגים של אלוהים (ויקרא, פרק כ"ג).

 

לכן, זה ברור שהדתות או כתות האלה הן לא נכונות, כי הן מכירות שאלוהים נתן את המצוות אשר בתורתו (חמשת הספרים הראשונים של כתבי הקודש), ואף על פי כן הם אומרים שזה לא הכרחי לציית לכמה מצוות של אלוהים.

 

טוב, אם אלוהים הוא הבורא של כל דברים, והוא האדון של כל בני אנוש, זה ברור שאנחנו חייבים לציית לכל המצוות שלו, וזה ברור שכל הדתות או כתות שאומרות שזה לא הכרחי לציית לכל המצוות של אלוהים הם דתות לא נכונות או כתות לא נכונות.

 

לפיכך, הדת או כת הנכונה רק יכולה להיות היהדות, כי רק הדת הזאת אומרות שאנחנו חייבים לציית לכל מצוות תורת אלוהים.

 

לכן, כתבי הקודש האמיתיים הם כתבי הקודש של היהדות שמולחנים רק על ידי התנ"ך (שהנוצרים קוראים "הברית הישנה"), בלי התוספת של הספרים החיצוניים.

 

כתוצאה מכך, כל אמונות, דוקטרינות ומעשים שלנו חייבים להיות על סמך כתבי הקודש של היהדות, אשר הם כתבי הקודש האמיתיים.

 

זה מעניין להבחין שכתבי הקודש הנוצריים הם סותרים מאוד, כי בהם זה כתוב שאלוהים ציווה אותנו לעשות את ברית המילה (בראשית י"ז:ט'-י"ד וויקרא י"ב:ג' ושמות י"ב:מ"ח-מ"ט), ולא לאכול את החיות הטמאות (ויקרא פרק י"א), ולשמור את יום השבת (שמות כ':ח'-י"א), ולעשות את החגים של אלוהים (ויקרא פרק כ"ג), ואף על פי כן בהם גם כתוב, בחלק שהם קוראים "הברית החדשה", שישוע הנצרתי ביטל את תורת אלוהים (אפסיים ב':ט"ו), ושאנחנו חייבים לא לעשות את ברית המילה (גלטיים ה':ב'), ושזה מותר לאכול כל חייות (הבשורה על פי מתי ט"ו:י'-כ' והבשורה על פי מרקוס ז':י"ד-כ"ג ומעשי השליחים י':ט'-ט"ז ורומיים י"ד:י"ד ו-י"ד:כ' והראשונה לקורינטיים י':כ"ה והראשונה לטימותיוס ד':ד'), ושאנחנו לא צריכים לשמור את יות השבת (הבשורה על פי מתי י"ב:א'-ח' והבשורה על פי מרקוס ב':כ"ג-כ"ח והבשורה על פי לוקס ו':א'-ה' והבשורה על פי יוחנן ה':ח'-ט' ו-ה':ט"ז-י"ח ורומיים י"ד:ה' וגלטיים ד':י'-י"א וקולוסיים ב':ט"ז-י"ז), ושאנחנו לא צריכים לעשות את החגים של אלוהים, אשר הוא ציווה (גלטיים ד':י'-י"א וקולוסיים ב':ט"ז-י"ז).

 

זה מראה בבירור שכתבי הקודש הנוצריים הם כוזבים, כי הסתירה מוכיחה את השקר.

 

יברככם יהוה.

 

מחבר: ז'ואו פאולו פרנאנדס פונטס (שם עברי: יוחנן בן יוסף).

 

דואר אלקטרוני: joaopaulopontes@caraita.teo.br .

 

מתפרסם ב-25.8.2008.

 

מעודכן ב-3.4.2017.

 

דף בית

 

בעיברית

 

EN FRANÇAIS            EN ESPAÑOL             IN ENGLISH                EM PORTUGUÊS

 

Site Meter