כל בני אדם, מכל האומות, חייבים להמיר דתם ליהדות

 

יהדות היא הדת שמורכבת מלציית לכל מצוות תורת אלוהים.

 

כל בני האדם נבראו על ידי אלוהים.

 

לכן, כל בני האדם חייבים לציית למצוות תורת אלוהים.

 

אז, כל בני אדם, מכל האומות, חייבים להמיר דתם ליהדות.

 

אלה שעוקבים אחרי דתות פוליתאיסטיות אינם מצייתים לכל מצוות תורת אלוהים, כי זה כתוב בתורת אלוהים, בשמות כ':ג' ו-כ"ב:י"ט, כי אלוהים ציווה שלא יהיה לנו אלוהים אחרים לפניו, ושאנחנו לא נסגוד כל אל, אלא הוא לבדו.

 

אלה שעוקבים אחרי הנצרות אינם מצייתים לכל מצוות תורת אלוהים, כי הם אומרים כי ישוע הנצרתי הוא אלוהים, ולכן יש להם שני אלים, אלוהים וישוע הנצרתי, ולכן הם מפרים את מצוותיו של אלוהים, אשר בשמות כ':ג' ו-כ"ב:י"ט, בהם אלוהים ציווה שלא יהיה לנו אלוהים אחרים לפניו ושאנחנו לא נסגוד כל אל, אלא הוא לבדו. ישוע הצרתי לא יכול להיות אלוהים, כי אלוהים הוא הבורא של כל הדברים, וישוע הנצרתי היה אדם, והאדם הוא יצור, וזה לגמרי בלתי-אפשרי היצור להיות הבורא. זה אי אפשרות הגיונית.

 

נוסף על כך, הנוצרים אינם מצייתים למצווה של אלוהים, אשר בויקרא פרק י"א, בה אלוהים ציווה אותנו לא לאכול את בעלי החיים הטמאים, אשר בינם הם החזיר, הגמל, השפן, הארנבת, היען, הדגים בלי קשקשת, החסילון, הלובסטר, הסרטן, הסקוויד, התמנון והצדפה, והם גם לא מצייתים למצווה של אלוהים, אשר בשמות כ':ח'-י"א, בה אלוהים ציווה אותנו לא לעשות מלאכה ביום השביעי של השבוע, אשר הוא יום השבת.

 

הנוצרים לא מצייתים לכמה מצוות של תורת אלוהים, כי הם מאמינים שהספרים של הברית החדשה הם חלק מכתבי הקודש ושהם נכתבו ברוח אלוהים, ובספרים של הברית החדשה כתוב שזה לא הכרחי לציית לכמה מצוות אלוהים.

 

אף על פי כן, הספרים של הברית החדשה אינם חלק מכתבי הקדוש האמיתיים ולא נכתבו ברוח אלוהים, כי בהם יש דברים שסותרים את הדברים שאלוהים כבר דיבר קודם, אשר כתובים בספרי התנ"ך.

 

לדוגמה: כתוב בתנ"ך, בבראשית י"ז:ט'-י"ד, שמות י"ב:מ"ח-מ"ט וויקרא י"ב:ג', שאלוהים ציווה שכל גברים יהיו נימולים, ואף על פי כן, כתוב בברית החדשה, באיגרת אל-הגלטיים ה':ב', שפאולוס מטרסוד פיקד שאנחנו לא נעשו את ברית המילה.

 

דוגמה נוספת: כתוב בתנ"ך, בויקרא י"א:א'-ל', שאלוהים ציווה שאנחנו לא נאכל את בעלי החיים הטמאים, אשר בינם הם החזיר, השפן, הארנבת, הגמל, היען, הדגים בלי קשקשת, השרימפ, הלובסטר, הסרטן, הסקוויד, התמנון והצדפות, ואף על פי כן, כתוב בברית החדשה, באיגרת אל-הרומיים י"ד:י"ד וי"ד:כ' ובאיגרת הראשונה אל-טימותיוס ד':א'-ד', שפאולוס מטרסוס אמר שהכל טהור, ושמותר לאכול כל דבר.

 

דוגמה נוספת: כתוב בתנ"ך, בשמות כ':ח'-י"א, שאלוהים ציווה שאנחנו לא נעשה מלאכה ביום השביעי של השבוע, אשר הוא יום השבת, ואף על פי כן, כתוב בברית החדשה, באגרת אל-הקולסים ב':ט"ז, שפאולוס מטרסוס אמר שזה לא הכרחי לשמור את יום השבת.

 

דוגמה נוספת: כתוב בתנ"ך, בדברים ו':ד', שאלוהים הוא אחד, וכתוב בתנ"ך, בישעיהו מ"ה:ה', שאלוהים אמר שאין אלוהים אחר זולתו, ואף על פי כן, הברית החדשה, בבשורה על-פי יוחנן א':א'-ג' ו-א':י"ד ו-ל':י' ואיגרת אל-הרומיים ט':ה' ואיגרת אל-הפילפיים ב':ו', אומרת שישוע הנצרתי הוא אלוהים, לסתור את מה שאלוהים כבר אמר קודם.

 

הנוצרים, כי הם מאמינים בספרים הקדושים הכוזבים של הברית החדשה, סוגדים לישוע הנצרתי כאילו הוא היה אלוהים, ולכן הם מפרים את המצוות של אלוהים, אשר בשמות כ':ג' ו-כ"ב:י"ט.

 

הנוצרים אומרים כי ישוע הנצרתי הוא המשיח, אבל הם טועים, כי ישוע הנצרתי הוא לא המשיח. הנוצרים פירשו בטעות את הנבואות אשר בתנ"ך. המשיח נגיד מוזכר בדניאל ט':כ"ה-כ"ו אינו משיח בן דוד, אבל כוהן שליט, כי הכוהנים גם הם משיחים, ובדניאל ט':כ"ו כתוב כי אחרי השבועים שישים ושניים ייכרת המשיח ואין לו, מה שאומר כי המשיח המוזכר לא תהיה לו המלכות. המשיח נגיד המוזכר בדניאל ט':כ"ה-כ"ו היה המלך מתתיהו אנטיגונוס השני, אשר היה כוהן הגדול ומלך יהודה מ-40 לפנה"ס עד 37 לפנה"ס, והרומאים ערפו ראשו בשנת 37 לפנה"ס. לקבלת פרטים נוספים בנושא זה, ראה את הדף

http://www.caraita.teo.br/mah_hapirush_hanakhon_shel_nevuat_shivim_hashavuot_shel_daniel.htm .

 

אלה שעוקבים אחרי האסלאם לא מצייתים לכל מצוות תורת אלוהים, כי הם לא מצייתים למצווה של אלוהים, אשר בויקרא י"א:ד', בה אלוהים ציווה אותנו לא לאכול את הגמל, והם גם לא מצייתים למצווה של אלוהים, אשר בשמות כ':ח'-י"א, בה אלוהים ציווה אותנו לא לעשות מלאכה ביום השביעי של השבוע, אשר הוא יום השבת.

 

המוסלמים לא מצייתים לכמה מצוות של אלוהים, כי הם רומו על ידי נביא השקר מוחמד, אשר, בקוראן, הציג כמו תורת אלוהים תורה שונה מהתורה שאלוהים כבר נתן קודם, על-ידי הנביא מושה. מוחמד אמר דברים שסותרים את הדברים שאלוהים כבר דיבר קודם, על-ידי הנביא מושה והנביאים האחרים, מוזכרים בתנ"ך.

 

יש דוקטרינה מוטעית שאומרת כי רק אלה שהם בני יהודים חייבים לציית לכל מצוות תורת אלוהים, וכי בני האדם האחרים אינם צריכים לציית לכל מצוות תורת אלוהים, אבל רק שבע מצוות, שהם קוראים "שבע מצוות בני נח".

 

אף על פי כן, הדוקטרינה הזאת היא מוטעית, כי כתוב בשמות י"ב:מ"ט ובבמדבר ט"ו:ט"ו-ט"ז כי אלוהים אמר כי תורתו היא אותה לאזרחים בישראל (אלה שהם בני יהודים) ולגרים (אלה שאינם בני יהודים).

 

לכן, אנחנו רואים שכל בני האדם, מכל האומות, שעוקבים אחרי דתות אחרות, חייבים להמיר דתם ליהדות, ולהתחיל לציית לכל מיצוות תורת אלוהים.

 

היהדות גם נקראת "יראת יהוה".

 

ליותר פרטים בנושא הזה, ראה את העמודים הבאים:

 

http://www.caraita.teo.br/mahen_sheva_mitsvot_bnei_noach.htm

 

http://www.caraita.teo.br/mahi_hayahadut.htm

 

http://www.caraita.teo.br/mahi_hanatsrut.htm

 

http://www.caraita.teo.br/mahu_haislam.htm

 

יברככם יהוה.

 

ז'ואו פאולו פרנאנדס פונטס (שם עברי: יוחנן בן יוסף).

 

מתפרסם ב-17.4.2012.

 

מעודכן ב-15.2.2016.

 

דף בית

 

בעיברית

 

EN FRAN«AIS††††††††††† EN ESPA—OL†††††††††††† IN ENGLISH††††††††††††††† EM PORTUGU S

 

Site Meter