מהן שבע מצוות בני נח?

 

הרבנים אומרים שהלא יהודים לא צריכים לקיים כל המצוות של תורת אלוהים, אבל רק שבע מצוות, שהם קוראים "שבע מצוות בני נח".

 

הם אומרים ששבע מצוות האלה ניתנו על ידי אלוהים לבני נח, כלומר, לכל המין האנושי, ושהלא יהודים שחיים בהתאם לשבע מצוות האלה הם חסידי אומות העולם ויש להם חלק בעולם הבא.

 

אף על פי כן, הדוקטרינה הזאת של הרבנים היא לא נכונה, כי כתוב בתורה, בשמות י"ב:מ"ט ובבמדבר ט"ו:ט"ו-ט"ז, שאלוהים אמר שתורתו היא אותה לאזרחים בישראל ולגרים, מה שמוכיח שכל בני האדם, מכל אומות, חייבים לציית לכל מצוות אלוהים, אשר בתורתו.

 

נוסף על כך, בישעיהו נ"ו:ג' ו-נ"ו:ו'-ז' זה כתוב שבני הנכר הנלווים לאלוהים שומרים שבת ומחזיקים בברית אלוהים, ואלוהים חושב אותם כחלק עמו, והם יכולים להיכנס לבית המקדש של אלוהים, ועולותיהם וזבחיהם יתקבלו על ידי אלוהים, ושבית המקדש של אלוהים ייקרא בית תפילה לכל עמים, וכתוב ביחזקאל מד:ט, כי אלוהם דיבר כי כל בן נכר ערל לב וערל בשר לא יבוא אל מקדשו, מה שמוכיח שכל הלא יהודים שרוצים להצטרף לאלוהים חייבים לציית לכל מצוות תורת אלוהים, חייבים להחזיק בברית אלוהים, לעשות את ברית המילה, וחייבים להיעשות חלק של עם אלוהים, אשר הוא עם ישראל.

 

לכן, זה מאומת שכל בני האדם, מכל אומות, חייבים להמיר דתם ליהדות, מתחילים לציית לכל מצוות תורת אלוהים.

 

הזרים המוזכרים בדברים י"ד:כ"א הם הלא יהודים שמסרבים להצטרף לאלוהים ולציית למצוותיו, והזרים מוזכרים בישעיהו נ"ו:ג' ו-נ"ו:ו'-ז' הם הלא יהודים שמצטרפים לאלוהים ומתחילים לציית לכל מצוותיו, אשר בתורתו, ולכן ממירים את דתם ליהדות ומתחילים להיות חלק של עם אלוהים, אשר הוא עם ישראל.

 

יברככם יהוה.

 

ז'ואו פאולו פרנאנדס פונטס (שם עברי: יוחנן בן יוסף).

 

מתפרסם ב-24.2.2012.

 

מעודכן ב-4.4.2017.

 

דף בית

 

בעיברית

 

EN FRAN«AIS††††††††††† EN ESPA—OL†††††††††††† IN ENGLISH††††††††††††††† EM PORTUGU S

 

Site Meter