ישוע הנצרתי לא קם לתחייה

 

הנוצרים אומרים שישוע הנצרתי קם מהמתים.

 

למרות זאת, היהודים אומרים שישוע הנצרתי לא קם מהמתים.

 

לכן, כדי לדעת אם ישוע הנצרתי קם לתחייה או לא, יש צורך להתייעץ בכתבי הקודש.

 

אך כדי לעשות כן, קודם כל עלינו לדעת מה הם כתבי הקודש האמיתיים, משום שהנוצרים אומרים כי כתבי הקודש הם ספרי התנ"ך וגם ספרי הברית החדשה, והיהודים אומרים כי כתבי הקודש הם רק ספרי התנ"ך.

 

ספרי הברית החדשה אינם חלק מכתבי הקודש האמיתיים, משום שבהם יש דברים אשר סותרים את הדברים אשר אלוהים דיבר קודם, אשר כתובים בספרי התנ"ך.

 

לדוגמה: זה כתוב בתנ"ך, בבראשית יז:ט-יד ושמות יב:מח-מט וויקרא יב:ג, שאלוהים ציווה שכל בני האדם יימולו, ואף על פי כן, כתוב בברית החדשה, בגלטיים ה:ב, שפאולוס מתרסוס אמר לנו לא לעשות את המילה.

 

דוגמה נוספת: כתוב בתנ"ך בויקרא יא:א-ל, שאלוהים ציווה שלא נאכל את החיות הטמאות, אשר בהן החזיר, השפן, הארנבת, הגמל, היען, הדגים ללו קשקשים, השרימפס, הלובסטר, הסרטן, הדיונון, התמנון, הצדפות, ואפ על פי כן, כתוב בברית החדשה, באיגרת אל-הרומיים יד:יד ו-יד:כ, ובראשונה אל-טימותיוס ד:א-ד, שפאולוס מתרסוס אמר שהכל טהור, ושזה מותר לאכול כל דבר.

 

דוגמה נוספת: כתוב בתנ"ך, בשמות כ:ח-יא, שאלוהים ציווה אותנו לא לעשות מלאכה ביום השביעי של השבוע, אשר הוא יום השבת, ואף על פי כן, כתוב בברית החדשה באיגרת אל-הקולוסים ב:טז, שפאולוס מתרסוס אמר שאין צורך לשמור את השבת.

 

לכן, ספרי הברית החדשה לא נכתבו ברוח אלוהים, ולכן אינם חלק מכתבי הקודש האמיתיים, אשר הם רק ספרי התנ"ך.

 

לכן, אנחנו לא יכולים לסמוך על הברית החדשה.

 

ישו הנצרתי היה בן אדם. כל בני אדם מתים ולא קמים לתחייה. רק בקץ הימים תהיה תחיית המתים, ולפני כן אף אחד מת לא קם לתחייה.

 

כתוב בכתבי הקודש האמיתיים, בדניאל יב:ב, כי בקץ הימים תהיה תחיית המתים, אבל זאת תהיה תחייה של מתים רבים, לא של מת אחד.

 

בני האדם שקמו לתחייה על ידי נס מאלוהים, נזכרים במלכים א יז:כב ובמלכים ב ד:לה ובמלכים ב יג:כא, לאחר מכן מתו שוב, ותחייה לחיי עולם תהיה רק בקץ הימים, וזאת תהיה תחייה של מתים רבים, כפי שכתוב בדניאל יב:ב, ולא תחייה של מת אחד.

 

לכן, אנו רואים כי, במציאות, ישוע הנצרתי לא קם לתחייה.

 

הברית החדשה אומרת שישוע הנצרתי קם מן המתים כי הכוונה של הברית החדשה היא להאליה את ישוע הנצרתי.

 

הברית החדשה אומרת שישוע הנצרתי הוא אלוהים, וגם אומרת שישוע הנצרתי הוא המשיח.

 

למרות זאת, ישוע הנצרתי אינו אלוהים, כי ישוע הנצרתי היה אדם, ואף אדם לא יכול להיות אלוהים, כי אלוהים הוא הבורא של כל הדברים, והאדם הוא יצור, וזה בלתי אפשרי לחלוטין הבורא להיות היצור. זה אי-אפשרות הגיונית. יתר על כן, איש אחד לא יכול להיות איש אחר, ולכן ישוע הנצרתי לא יכול להיות אלוהים. לקבלת פרטים נוספים אודות כך, עיין בדף האינטרנט www.caraita.teo.br/haim_yeshua_elohim.htm   .

וישוע הנצרתי הוא לא המשיח, כי העבד הסובל המוזכר בישעיהו נב:יג-נג:יב אינו המשיח, אלא עם ישראל, כפי שכתוב בישעיהו מא:ח-ט ו-מא:כא-כב ו-מט:א-ג. לקבלת פרטים נוספים אודות כך, עיין בדף האינטרנט www.caraita.teo.br/yeshua_hanatsrati_eino_hamashiach.htm .

 

יברככם יהוה.

 

מחבר: ז'ואו פאולו פרנאנדס פונטס (שם עברי: יוחנן בן יוסף).

 

דואר אלקטרוני: joaopaulopontes@caraita.teo.br .

 

דף בית

 

בעיברית

 

EN FRANÇAIS             EN ESPAÑOL               IN ENGLISH                EM PORTUGUÊS