מדינת ישראל חייבת לא לכרות ברית עם הפלשתינאים

 

מדינת ישראל חייבת לא לכרות ברית עם הפלשתינאים, כי כתוב בתורה, בשמות כ"ג:ל"ב ו-ל"ד:ב' ו-דברים ז':ב', כי אלוהים ציווה את ישראל לא לכרות ברית עם התושבים של ארץ כנען, אשר היא ארץ ישראל, גם נקראת "פלסטין".

 

ומדנת ישראל חייבת לגרש את כל הערבים מארץ ישראל, כי כתוב בתורה, ב-במדבר ל"ג:נ"ב, כי אלוהים ציווה את ישראל לגרש כל התושבים האחרים של ארץ כנען, אשר היא ארץ ישראל.

 

יברככם יהוה.

 

ז'ואו פאולו פרנאנדס פונטס (שם עברי: יוחנן בן יוסף).

 

מתפרסם ב-30.8.2011.

 

מעודכן ב-31.7.2013.

 

דף בית

 

בעיברית

 

EN FRAN«AIS††††††††††† EN ESPA—OL†††††††† IN ENGLISH††††††††††††††† EM PORTUGU S

 

Site Meter