כל הזרים שלא רוצים להמיר דתם ליהדות חייבים לגורש מישראל

 

כתוב בתורה, בשמות י"ב:מ"ט ובבמדבר ט"ו:ט"ו-ט"ז שאלוהים אמר שחייב להיות חוק אחד ומשפט אחד לבני ישראל ולזר הגר בארץ ישראל.

 

אז, הזר הגר בארץ ישראל חייב לציית למצוות אלוהים שבתורה, במילים אחרות, חייב להמיר דתו ליהדות.

 

לכן, בישראל, הזרים שלא רוצים לציית למצוות אלוהים שבתורה, במילים אחרות, שלא רוצים להמיר דתם ליהדות, חייב לא להיות מותר להם לגור בארץ ישראל, והם חייבים לגורש מארץ ישראל אם הם לא יוצאים באופן ספונטני בסוף הזמן של תמידותם למטרה לה הם נכנסו לארץ.

 

בתורה, הזר שלא רוצה לשוב לאלוהים (לשוב לאלוהים זה אותו דבר כמו להמיר דתו ליהדות) נקרא "הגר אשר בשעריך" , אשר מציין הזר אשר לא מותר לו לגור בארץ ישראל, מותר לו רק להישאר בשערים של הערים, והזר שרוצה לשוב לאלוהים (להמיר דתו ליהדות) נקרא "הגר הגר אתכם".

 

אז, מדינת ישראל חייבת לגרש מהארץ את כל הזרים שלא רוצים להמיר דתם ליהדות.

 

הכביכול " ערבים ישראלים " הם זרים, כי הם לא יהודים, כי הם לא המירו דתם ליהדות. החוק הנוכחי של מדינת ישראל שוקל אזרחים הכביכול " ערבים ישראלים ", אבל למעשה, לפי התורה (חוק של אלוהים), הם לא אזרחים של מדינת ישראל, כי התורה שוקלת אזרחים של ישראל רק הם שנולדו יהודים והם שהמירו דתם ליהדות (שמות י"ב:מ"ח).

 

לכן, מדינת ישראל חייבת לשנות את חוקה, כדי לשקול זרים כל הלא יהודים שגרים בארץ ישראל, כולל הערבים.

 

זה לא גזענות, כי כל בן אדם, של כל גזע או צבע, יכול להמיר דתו ליהדות.

 

אז, מדינת ישראל חייבת לגרש מטריטוריה שלה כל הערבים שלא רוצים להמיר דתם ליהדות.

 

יברככם יהוה.

 

ז'ואו פאולו פרנאנדס פונטס (שם עברי: יוחנן בן יוסף).

 

מתפרסם ב-10.7.2011.

 

מעודכן ב-22.9.2012.

 

דף בית

 

בעיברית

 

EN FRANÇAIS            EN ESPAÑOL         IN ENGLISH                EM PORTUGUÊS

 

Site Meter