הפלשתינים אינם גיבורים

 

הפלשתינים אינם גיבורים.

 

הפלשתינים הם פולשים. הפלשתינים הם ערבים. הערבים באו מערב ופלשו לארץ ישראל (פלשתינה) במאה השביעית לספירה, במשך ההתרחבות של האיסלם.

 

כל הפלשתינה שייכת לעם היהודי, כי אלוהים נתן לעם היהודי, עם ישראל, כל ארץ כנען, שכוללת כל הפלשתינה (בראשית י"ב:ו'-ז', ט"ו:י"ג-כ"א, י"ז:א'-ח', י"ז:י"ט, כ"ו:א'-ה', כ"ח:י'-י"ד, ו-ל"ה:ט'-י"ב ובמדבר ל"ד:י"ג-כ"ט ודברים ג':ח'), והעם היהודי היה בעל הארץ הזאת מאז שהשנה 1466 לפני הספירה.

 

בשנה 635 לספירה, הערבים המוסלמיים באלימות פלשו לארץ ישראל (פלשתינה), וכך הם גנבו את הארץ של היהודים.

 

לכן, הערבים הפלשתיניים הם פולשים, וחייבים לחזור לערב.

 

יברככם יהוה.

 

ז'ואו פאולו פרנאנדס פונטס (שם עברי: יוחנן בן יוסף).

 

דף בית

 

בעיברית

 

EN FRAN«AIS††††††††††† EN ESPA—OL†††††††††††† IN ENGLISH††††††††††††††† EM PORTUGU S

 

Site Meter