האם הערבים הם עמלקים?

 

כתוב בבראשית לז:כה-כח כי הסוחרים אשר יוסף נמכר להם היו ישמעאלים והיו גם מדיינים.

 

זה מראה כי כבר בימי יוסף הישמעאלים והמדיינים התאחדו והפכו לעם אחד.

 

כתוב בשופטים ו:ג כי המדיינים והעמלקים, וגם בני קדם, תקפו את ישראל.

 

זה מראה כי בימי גדעון המדיינים והעמלקים ועמים אחרים מהמזרח התאחדו והפכו לעם אחד.

 

גם בשופטים ו:לג כתוב כי המדיינים, והעמלקים, ובני קדם היו מאוחדים כעם אחד.

 

גם בשופטים ז:יב כתוב כי המדיינים והעמלקים וכל בני קדם היו יחד כעם אחד.

 

וזה כתוב בשופטים ח:כד כי המדיינים, העמלקים, ובני קדם היו גם ישמעאלים.

 

לכן, אנו רואים כי הישמעאלים, המדיינים, העמלקים, ובני קדם התיחדו והיו לעם אחד, אשר נקרא מאוחר יותר העם הערבי, כפי שאנו רואים במלכים א י:טו, דברי הימים ב ט:יד, ישעיהו כא:יג, ירמיהו כה:כד, יחזקאל כז:כא ו-ל:ה, דברי הימים ב יז:יא ו-כא:טז ו-כב:א ו-כו:ז, ישעיהו יג:כ, ירמיהו ג:ב ונחמיה ב:יט ו-ד:ז ו-ו:א.

 

כתוב בשמואל א טו:ז, כי העמלקים ישבו באזור אשר היה מחווילה בואך שור, אשר על-פני מצרים.

 

חווילה היתה בחצי האי ערב.

 

כתוב בבראשית כה:יח, כי צאצאי ישמעאל שכנו מחווילה עד שור, אשר על-פני מצרים, בואך אשורה.

 

לכן, אנו רואים כי הישמעאלים ישבו באותה ארץ אשר היתה מאוכלסת על ידי העמלקים, אשר גם מראה כי הישמעאלים והעמלקים התיחדו והיו לעם אחד, העם הערבי.

 

יברככם יהוה.

 

מחבר: ז'ואו פאולו פרנאנדס פונטס (שם עברי: יוחנן בן יוסף).

 

דואר אלקטרוני: joaopaulopontes@caraita.teo.br .

 

דף בית

 

בעיברית

 

EN FRANÇAIS            EN ESPAÑOL             IN ENGLISH                EM PORTUGUÊS