גוף, נפש ורוח

 

האדם מורכב מגוף, נפש ורוח. הרוח גם נקראת נשמה.

 

התוצאה של האיחוד של הגוף עם הרוח היא הנפש.

 

אדם הוא נשמה, כי יש לו גוף ורוח (בראשית ב':ז').

 

הנשמה היא החיים.

 

כאשר הרוח עוזבת את הגוף, האדם מת, כלומר, הנפש של האיש מתה (יחזקאל י"ח:ד'), והאדם נהיה ללא חיים, כלומר, ללא נפש, ורק נשאר הגוף המת.

 

המתים לא יכולים לעשות שום דבר, והם כאילו הם ישנים, עד יום תחיית המתים, כאשר הם יוערו על ידי אלוהים (תהילים קט"ו:י"ז, איוב ג':י"א-י"ט, קוהלת ט':ה' ודניאל י"ב:ב').

 

המתים לא יכולים לדבר, ואף לא לשמוע, ואף לא לעשות כלום, כי כתוב בתהילים קט"ו:י"ז כי המתים לא מהללים את אלוהים, וכי כאשר אדם מת הוא יורד לשקט, וכתוב באיוב ג':י"א-י"ט כי המתים נחים וישנים, וכי הרשעים אשר מתו מפסיקים להפריע, וכתוב בקהלת ט':ה' כי המתים לא יודעים שום דבר, וכתוב בדניאל י"ב:ב' כי המתים הם ישנים בעפר הארץ, ורק יתעוררו באחרית הימים, כאשר אלוהים יקים את המתים.

 

בתחיית המתים, המתים הוחיו בבשר.

 

האדם הוא בשר (בראשית ו':ג').

 

הרוח של אדם רק היא הרוח של האדם הזה כי היא מנפישה את הגוף של האדם הזה.

 

לכן, תורת גלגול הנשמות היא אבסורדית לגמרי, כי זהותו של כל אדם הוא בגופו, ולא אפשרי הרוח של אדם להתגלם באדם אחר.

 

גם אבסורדית הדוקטרינה הספיריטואליסט שאומרת שאפשרי הרוח של אדם מת להיכנס לגוף של אדם חי, כי המתים לא יכולים לעשות כלום.

 

לכן, אנו יודעים כי הרוחות אשר מתבטאים במרכזים הספיריטואליסטים במציאות הן רוחות רעות, שדים, אשר מתחזות להיות רוחות מתים, כדי לרמות את האנשים, לגרום להם לעשות שאלות ובקשות לאנשים מתים, כך להפר את מצוות האלוהים, אשר בדברים י"ח:י'-י"ב.

 

הדוקטרינות הספיריטואליסטיות הן שטניות.

 

מעניין לשים לב כי הפסוק ישעיהו ס"ו:כ"ד מראה כי אפילו בעולם הבא אנשים ימשיכו להיות בשר, מה שמראה כי כוזבת הדוקטרינה של פאולוס מטרסוס אשר באיגרת הראשונה אל הקורינתים פרק ט"ו, איפה שהוא אומר כי בתחיית המתים יהיה לנו גופים רוחניים, וכי בשר ודם לא יכולים לרשת את מלכות אלוהים (הראשונה אל הקורינתים ט"ו:נ').

 

זאת עוד הוכחה אחת כי פאולוס מטרסוס לא היה מאת אלוהים.

 

יברככם יהוה.

 

ז'ואו פאולו פרנאנדס פונטס (שם עברי: יוחנן בן יוסף).

 

מתפרסם ב-15.8.2013.

 

מעודכן ב-15.2.2016.

 

דף בית

 

בעיברית

 

EN FRAN«AIS††††††††††† EN ESPA—OL†††††††††††† IN ENGLISH††††††††††††††† EM PORTUGU S

 

Site Meter