ערבים ויהודים רק יהיו ידידים כאשר הערבים יפסיקו להאמין בנביא השקר מוחמד

 

ערבים ויהודים רק יהיו ידידים כאשר הערבים יפסיקו להאמין בנביא השקר מוחמד, כי מוחמד, בקוראן ובחדית', אמר שהיהודים הם עובדי אלילים, ופיקד את המוסלמים לעשות מלחמה נגדם ולהרוג אותם (קוראן, סורה 9, פסוקים 29-31 ו-123 וסורה 4 פסוקים 76 ו-89 וחדית' בצחיח מוסלם ספר 41, חדית' 6985).

 

היהודים חייבים להסביר למוסלמים שמוחמד היה נביא שקר, כי הוא אמר שזה מותר לאכול את הגמל (קוראן, סורה 22, פסוק 36), כאשר אלוהים ציווה לא לאכול את הגמל (ויקרא י"א:ד').

 

אז, המוסלמים יפסיקו להאמין בנביא השקר מוחמד, ויתחילו לעקוב אחרי הדרך האמיתי של אלוהים, אשר הוא היהדות, וכלם יהיו ידידים.

 

יברככם יהוה.

 

ז'ואו פאולו פרנאנדס פונטס (שם עברי: יוחנן בן יוסף).

 

מתפרסם ב-15.12.2011.

 

מעודכן ב-30.3.2012.

 

דף בית

 

בעיברית

 

EN FRAN«AIS††††††††††† EN ESPA—OL†††††††††††† IN ENGLISH††††††††††††††† EM PORTUGU S

 

Site Meter