כל הפלשתינה (או פלסטין) שייכת לישראל

 

  כל הכביכול "פלשתינה (או פלסטין)" שייכת לישראל.

 

השם הנכון של הכביכול "פלשתינה (או פלסטין)" הוא ארץ ישראל.

 

כתוב בתנ"ך, בבראשית י"ב:ו'-ז', ט"ו:י"ג-כ"א, י"ז:א'-ח', י"ז:י"ט, כ"ו:א'-ה', כ"ח:י'-י"ד, ו-ל"ה:ט'-י"ב שאלוהים נתן לבני ישראל את כל ארץ כנען, שיותר מאוחר נהיתה נקראת ארץ ישראל, ועכשיו רבים בצורה לא נכונה קוראים "פלשתינה (או פלסטין)".

 

בני ישראל (גם נקראים יהודים, או עברים) ישבו בארץ ישראל (שעכשיו כמה בצורה לא נכונה קוראים "פלשתינה [או פלסטין]") מהשנה 1466 לפני הספירה עד השנה 70 לספירה, כאשר הם גורשו באלימות מארצם על ידי האימפריה הרומאית, שהשמיד את בית המקדש של אלוהים בירושלים והשמיד את ירושלים.

 

אחר כך, בשנה 132 לספירה, היהודים ניסו לשחרר את עצמם מהאימפריה הרומאית ולרכוש מחדש את ארצם, אבל הובסו על ידי האימפריה הרומאית, בשנה 135 לספירה, ואז גורשו שוב מארצם, והתפזרו בין הגויים, והאימפריה הרומאית החליפה את השם של ארץ ישראל לפלשתינה (או פלסטין).

 

אז, אנשים מארצות סמוכות פלשו לארץ ישראל, והפלשתינאים העכשוויים הם צאצאים של הפולשים האלה.

 

לכן, הפלשתינאים הם זרים בארץ ישראל, ששייכת לבני ישראל, גם נקראים יהודים, או עברים.

 

הפלשתינאים הם ערבים.

 

הערבים באו מערב ופלשו באלימות לארץ-ישראל בשנה ה-635 לספירה, מעט אחרי ההופעה של האיסלם.

 

לכן, ארצם של הפלשתינאים היא ערב, ולא ארץ-ישראל, אשר כמה אנשים בצורה לא נכונה קוראים "פלשתינה (או פלסטין)" , כך שהערבים שקוראים עצמם "פלשתינאים" לא יכולים לרצות לשדוד את ארצם של בני ישראל (גם נקראים יהודים, או עברים).  

 

עם ישראל הוא העם של אלוהים, מופקד על לבנות ולתחזק את בית המקדש של אלוהים (שמות י"ט:ה'-ו' ושמות כ"ה:ח').

 

עם ישראל ישחזר את בית המקדש של אלוהים, שהושמד על ידי האימפריה הרומאית בשנה 70 לספירה, ובעתיד כל הגויים ישובו לאלוהים ויתחילו לציית לכל המצוות תורת אלוהים, ויסגדו את אלוהים בבית מקדשו, בירושלים, ויחיו בשלום, ולא יהיו מלחמות עוד (ישעיהו ב':א'-ד' וזכריה י"ד:ט"ז-י"ז).

 

יברככם יהוה.

 

ז'ואו פאולו פרנאנדס פונטס (שם עברי: יוחנן בן יוסף).

 

מתפרסם ב-13.7.2009.

 

מעודכן ב-20.4.2013.

 

דף בית

 

בעיברית         IN ENGLISH                EM PORTUGUÊS

 

Site Meter